Karta lovišta

Lovište:

III/106 Posavlje gornje lijevo 

Sisačko-moslavačka županija

Otvoreno lovište

Površina 5875,00 ha