Mario Šarec i dalje predsjednik LD ”Prepelica” Mahovo

Sisak, Mahovo- LD ” Prepelica ” Mahovo održala je u u zadnju subotu ožujka, redovnu izbornu skupštinu.

Uvodnu riječ , te otvaranje same skupštine obavio je aktualni predsjednik Mario Šarec pozvavši sve prisutne na minutu šutnje za sve lovce koji su nas napustili tijekom posljednje godine

Skupština je počela usvajanjem dnevnog reda, poslovnika o radu skupštine te izborom radnih tijela.

Uslijedilo je podnošenje i usvajanje izvještaja za prošlu lovnu godinu, gdje su vrlo iscrpne izvještaje podnijeli, predsjednik Mario Šarec o radu društva , a provoditelj lovno-gospodarske osnove Ante Rajić o provođenju iste.

Sva izvješća su usvojena jednoglasno, nakon čega je uslijedilo davanje razrješnice dosadašnjem rukovodstvu i  svim tijelima društva.

Nakon kraće stanke i zaključka verifikacijske komisije o potrebnom broju prisutnih članova za donošenje odluka, jednoglasnom odlukom svih prisutnih članova za novog predsjednika društva u slijedećem razdoblju izabran je dosadašnji predsjednik Mario Šarec kao jedni kandidat za ovu časnu i odgovornu dužnost

Uslijedio je prijedlog novog predsjednika za članove tijela društva , tako da novi izvršni odbor čine Mario Šarec, predsjednik, te članovi Josip Bogdanić, Zdenko Kahlina, Hrvoje Crneković, Danijel Matijević, Ivan Dobrenić, Kristijan Lončar, Antonio Mihalić i Jura Pokas.

U Nadzorni odbor su izabrani, Mirela Bogdanić kao predsjednica, Sanja Kahlina i Martina Vlašić. Disciplinsku komisju čine Željko Crneković, predsjednik , Ivan Matleković i Marijan Jajčinović.

Nakon izbora tijela društva, izneseni su i program rada, financijski plan, te plan provođenja lovno gospodarske osnove za slijedeću lovnu godinu.

Članovi skupštine su se odlučili i za dosadašnji iznos članarine te broj radnih akcija, a nakon duže rasprave donesena je i odluka koja bi mogla pokrenuti niz sličnih po drugim udrugama, kojom se od ove skupštine ukida i nestaju kao pojam sve popularnije ”privatne” čeke. Uslijedio je prijem novih članova koje u ovoj udruzi još uvijek potvrđuje skupština društva.

Boris Savić