Ove godine već 14 novih čeka

Dok je većina lovačkih društava u uobičajenim radnim akcija dočekala početak lova na srneću divljač, članovi LD ”Prepelica” su obavili u lovištu pravi građevinski poduhvat.

Gotovo svaki vikend , članovi udruge provede u lovištu , obnavljaju i grade nove lovno tehničke objekte.

Prošlogodišnja izgradnja 6 potpuno novih novih čeka, prijelaza i mostova preko odteretnih kanala, ove godine se nastavljena sa vrlo ambicioznim projektom.

Radi same konfiguracije terena koje je isključivo nizinskog tipa, ove godine su članovi društva, predovođenih predsjednikom Mariom Šarecom, svaki slobodni trenutak provodili u lovištu i napravili i postavili 14 potpuno novih visokih čeka na ključnim pozicijama lova i čuvanja gospodarskih usjeva kojih u ovom lovištu ima preko 95 %.

Sam opseg i uspjeh radova najbolje će se vidjeti prilikom najavljenih čuvanja usjeva, na kojima su članovi društva prošlih godina već znatno smanjili štete koje su radi noćnih upada divljih svinja već počele poprimati razmjere elementarne nepogode. (Boris Savić )