Radovi u lovištu

Sredina je ožujka i u lovištima vlada mir. Nakon kulminacije lovačke sezone, te završetka lovova prigonom, uslijedio je zasluženi odmor za divljač.

Povremena čeka se pretvara u osmatračnicu, i više služi promatranju stanja u lovištu i prebrojavanju divljači nego stvarnom lovu.

Vrijeme je intenzivnih radova u lovištu. Lovce LU ”Prepelica ” Mahova zatičemo u punom pogonu, ispred lovačke kuće. U tijeku je izrada 5 tipskih novih čeka, te izrada krovova za nekoliko starijih čeka.

” Gledamo popuniti prazine u lovištu, budući da nam slijedi sezona lova sa čeke, a od prošle godine imamo i jelena u lovno gospodarskoj osnovi. Ovo je ipak lovište, koje pored poljskog lova, težište ima upravo u lovu sa čeke”.. rekao nam je izmedju dva posla Mario Šarec, predsjednik Udruge.

U lovištu je i u idelanim uvjetima najveći problem, otežana komunikacija, budući da je lovište ispresjecano sa dubokim, odteretnim kanalima Save i Lonje, koji su čim se napune vodom, nepremostiva prepreka.

Upravo sada je vrijeme da se ovaj problem počne rješavati. Tako su članovi ”Prepelice” Mahovo, napravili i postavili nekoliko pravih drvenih, pješačkih mostova, te jednu malu kopiju riječne skele , koja će poslužiti za prelazak s jedne na drugu stranu kanala.

Naravno, nije zaboravljena niti divljač. Napravljeno je nekoliko novi hranilišta te dosta solišta. Puno obavljenih lovačkih aktivnosti, a tek je sredina ožujka, za udrugu koja broji tek 50-tak članova.(Boris Savić)